want spreken is goud waard

Get Adobe Flash player

Bio

Logopedist Jana VerzeleIk (° 1989) studeerde in 2013 af te Gent aan de Arteveldehogeschool als logopedist.

Ik deed stage in de revalidatiecentra CAR Sint-Lievenspoort en CAR Impuls te Gent. Daar leerde ik werken met dove en slechthorende kinderen, kinderen met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen, een lichte mentale beperking, ADHD en complexe ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast deed ik stage in het AZ Sint-Jan te Brugge waar ik ervaring kreeg in de neurogene spraak- en taalstoornissen, dysfagie en cognitieve problematiek.

Ondertussen deed ik in het werkleven reeds ervaring op in het GON-onderwijs en in de revalidatiesector waar ik voornamelijk kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis begeleid (taal- en spraakstoornissen, schoolse vaardigheden, ADHD, autisme, verstandelijke beperking).
Daarnaast werk ik in een zelfstandige praktijk waar ik voornamelijk 
kinderen met taal-, articulatie-, myofunctionele en schoolse problemen begeleid. Zo school ik me regelmatig bij zodat deze doelgroep van kleuters en lagere schoolkinderen therapie op maat krijgt.
 
Als logopedist ben ik lid van de werkgroep 'logopedische begeleiding van baby's en peuters met schisis', een onderzoeksgroep gericht op de preventie van communicatieve problemen en verbetering van de begeleiding bij articulatie- en myofunctionele stoornissen.

Cursussen/Bijscholingen                          

 • 2016   Voorstelling nieuwe test ST 1-6, SpellingTest 1e-6e leerjaar
 • 2016   Voorstelling nieuwe test TMMR 2-6, Test Meten en Metend Rekenen 2e-6e leerjaar
 • 2016   Kloklezen, hoe problemen detecteren en begeleiden?
 • 2016   Maal- en deeltafels en beginnend breukenonderwijs met rekentrappers
 • 2016   Rekenen met rekentrappers in het 1ste, 2de en 3de leerjaar
 • 2016   Logopedie en tandheelkunde: Oro-myofunctionele therapie
 • 2016   Logopedie bij jonge kinderen: stimuleren van communicatieve interactie en taal
 • 2016   Opleiding eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
 • 2016   Taalpragmatiek bij kinderen: stimuleren van taalgebruik en communicatievaardigheden
 • 2016   Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100
 • 2016   Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20
 • 2015   Preventie van communicatieve problemen via de 'Parent Focused Approach'
 • 2015   Introduction to the PROMPT technique
 • 2015   Hanen oudercursus 'Praten doe je met z'n tweeën' (PDMT)
 • 2015   Trainingscursus TypTien
 • 2015   Digitale apps binnen een didactische en therapeutische context
 • 2015   Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000
 • 2015   De ‘Parent Focused Approach’ Logopedische begeleiding van baby’s en peuters met schisis
 • 2014   Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen
 • 2014   Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken
 • 2014   Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen
 • 2014   Studiedag hulpmiddelen, revalidatie- & oefenmateriaal voor dove en slechthorende kinderen
 • 2011   Initiatiecursus tot de Vlaamse Gebarentaal, Arteveldehogeschool, Gent
 
CONTACT
 
Logopedie Pajottenland
Jana Verzele - Logopedist

 
Schapenstraat 31
1750 Sint-Martens-Lennik
 
G: 0485 966 048