want spreken is goud waard

Get Adobe Flash player

Bio

Logopedist Jana VerzeleIk (° 1989) studeerde in 2013 af te Gent aan de Arteveldehogeschool als logopedist.

Ik deed stage in de revalidatiecentra CAR Sint-Lievenspoort en CAR Impuls te Gent. Daar leerde ik werken met dove en slechthorende kinderen, kinderen met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen, een lichte mentale beperking, ADHD en complexe ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast deed ik stage in het AZ Sint-Jan te Brugge waar ik ervaring kreeg in de neurogene spraak- en taalstoornissen, dysfagie en cognitieve problematiek.

Ondertussen deed ik in het werkleven reeds ervaring op in het GON-onderwijs en in de revalidatiesector waar ik voornamelijk kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis begeleid (taal- en spraakstoornissen, schoolse vaardigheden, ADHD, autisme, verstandelijke beperking).
Daarnaast werk ik in een zelfstandige praktijk waar ik voornamelijk 
kinderen met taal-, articulatie-, myofunctionele en schoolse problemen begeleid. Zo school ik me regelmatig bij zodat deze doelgroep van peuters, kleuters en lagere schoolkinderen therapie op maat krijgt. Momenteel werk ik volledig in de zelfstandige praktijk met focus op jongeren in de communicatieve ontwikkeling.
 
Als logopedist ben ik lid van de werkgroep 'logopedische begeleiding van baby's en peuters met schisis', een onderzoeksgroep gericht op de preventie van communicatieve problemen en verbetering van de begeleiding bij articulatie- en myofunctionele stoornissen.
 
Ondertussen ben ik mama van twee kinderen, wat me nog meer ervaren maakt in het opvolgen van baby's/peuters en kleuters.                       

Ik school me regelmatig bij, voornamelijk op vlak van taal- en articulatieproblemen van zeer jonge kindjes tot lagere schoolleeftijd. Dit houdt in zowel communicatie bij peuters, waarbij de taalontwikkeling moeizaam of niet op gang komt, alsook de articulatorische ontiwkkeling. Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, myofunctionele problemen. Bij de lagere schoolkinderen geef ik ook therapie op maat voor rekenen, lezen en schrijven. Ook hiervoor volg ik regelmatig bijscholingen.

Bijscholingen die ik onder andere volgde: Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, Hodson & Paden, Morfosyntaxis bij jonge kinderen, PROMPT basiscursus en verdiepingscursus, OMFT cursus, bijscholingen rond schisis, Denkstimulerende Gesprekstechnieken, Rekenproblemen tot 20, 100, 1000, kommagetallen, breuken, metend rekenen, Spelling- en leesproblemen en interventie.

 

Daarnaast wordt de praktijk ook vergezeld door collega:

Lieselotte SonckLogopedist Lieselotte Sonck

Ik (°1992) studeerde in 2013 af als logopedist te Gent aan de Arteveldehogeschool.

Ik deed stage in zowel groepspraktijken als in scholen en begeleidde voornamelijk kinderen met leer-, taal-, articulatieproblemen en myofunctionele problemen.

Na mijn stageperiode in BUBAO Lentekind te Lennik besloot ik om de Banaba Buitengewoon Onderwijs te volgen waarbij ik gedurende een volledig schooljaar les mocht geven in BUSO De Karwei te Lokeren. Daar ging ik aan de slag met leerlingen met gedrag-en emotionele problematieken.

Momenteel werk ik al vier jaar als zelfstandig logopedist en maak ik al twee jaar deel uit van de groepspraktijk Logopedie Pajottenland. Dagelijks mag ik met zowel kleuters als lagere/middelbare schoolkinderen werken en begeleid ik hen met leer-, taal-, articulatieproblemen en myofunctionele problemen.

 

 

 

CONTACT
 
Logopedie Pajottenland
Jana Verzele - Logopedist

 
Schapenstraat 31
1750 Sint-Martens-Lennik
 
G: 0485 966 048